หนังสือพิมพ์ไทยเสรี หนังสือพิมพ์ข่าวประจำภูมิภาค
สำนักงาน 76 หมู่ 20  ถนนกสิกรทุ่งสร้าง  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
โทรศัพท์  089-422-0228 , 081-545-5594    โทรสาร  043-238-486
E-mail :thaisaeree@gmail.com, thaisaeree@yahoo.com, suputtra.thai@gmail.com
Website : www.thaisaeree.com